منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای


نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:21802
نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه...
پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:21801
پاور پوئینت روانشناسی شناختی مربوط به رشته مشاوره و روانشناسی در مقطع ارشد و...
مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

قیمت: 500,000 ريال کد فایل:21800
مقاله نویسی پیش رفته ویژه...
گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:21799
گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد جهت دانشجویان دکترا جهت سریع خواندن و معنی...
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:21755
تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند. ۱= اصلا … ۲= تا حدی … ۳= متوسط … ۴= زیاد نمونه...
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس Depression‚ Anxiety‚ Stress Sca

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس Depression‚ Anxiety‚ Stress Sca

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:21754
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS) تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند. ۱= اصلا...
فرم بلند پرسش نامه افسردگی بک ( 1961 )

فرم بلند پرسش نامه افسردگی بک ( 1961 )

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:21753
تست افسردگی بک فرم بلند پرسش نامه افسردگی بک ( 1961 )  ویرایش و اصلاح: حسن امین پور  منبع: کاربرد آزمون های روانی و تشخیصی بالینی تألیف: دکتر منوچهر ازخوش   مقدمه پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد. 21 ماده این میزان در کل شامل 94 سوال، به...
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:21752
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (The Aggression Questionnaire- AQ) نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی (PA)، پرخاشگری کلامی(VA)، خشم(A)، و خصومت(H)، آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از: کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است(۴)، نه شبیه من است نه شبیه من...
پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:21751
پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ هدف:ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش این صفحات شامل مواردی مرتبط با افکار، احساس و رفتار فرد می باشد.در هنگام تکمیل پرسشنامه هر کدام از موارد را به دقت خوانده و تصمیم بگیرید که کدامیک از آنها به شخصیت شما نزدیکتر است. لطفا نام خود را بر روی پرسشنامه ها ننویسید.جهت تکمیل پرسشنامه، هر موقعیت را به دقت خوانده و تصمیم بگیرید که به چه میزان این ویژگی ها به شما نزدیکتر است. جهت تکمیل مانند مثال...
پرسشنامه عزت نفس اسمیت

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:21750
دریافت پرسشنامه استاندارد عزت نفس پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می توان به طور فردی یا گروهی اجرا کرد. مدت اجرای تست تقریبا ۱۰ دقیقه است. بهتر  است که آزمونگر در حیت اجرای تست، از هر گونه توضیح و تبیین خودداری کند. روش نمره گذاری و تفسیر شیوه نمره گذاری آزمون به صورت صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی ۱ نمره و پاسخ خیر صفر می گیرد و باقی سوال ها به...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

حجم:690KB | بازدید :27

مقاله نویسی پیش رفته ویژه...

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

حجم:250KB | بازدید :24

برای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان از پرسشنامه رشد هیجانی استفاده شد. امادران ابتدا سوالها را برای سطح گذشته مدار در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از 6 گزینه (نمی توانم بگویم، هرگز، گاهی اوقات، به طور متوسط، اکثرا و همیشه) نمره گذاری می کنند. لذا...

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

حجم:122KB | بازدید :36

پاور پوئینت روانشناسی شناختی مربوط به رشته مشاوره و روانشناسی در مقطع ارشد و...

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت

حجم:119KB | بازدید :14

كتابداران دانشگاهي نيازمند كشف خلاقيت فردي هستند. تفكر خلاق نوعي مهارت مغفول مانده براي حل مسئله است كه مي­توان آن را آموخت و در هر موقعيتي به كار گرفت. اين مقاله توضيح مي دهد كه چگونه كتابداران مي توانند تفكر خلاق خود را بشناسند، آن را توسعه دهند و از آن در محيط كار...

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

حجم:91KB | بازدید :36

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد جهت دانشجویان دکترا جهت سریع خواندن و معنی...

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

حجم:61KB | بازدید :31

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه...

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

حجم:26KB | بازدید :12

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ هدف:ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش این صفحات شامل مواردی مرتبط با افکار، احساس و رفتار فرد می باشد.در هنگام تکمیل پرسشنامه هر کدام از موارد را به دقت خوانده و تصمیم بگیرید که کدامیک از آنها به شخصیت شما نزدیکتر است. لطفا...

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

حجم:23KB | بازدید :26

دریافت پرسشنامه استاندارد عزت نفس پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می توان به طور فردی یا گروهی اجرا کرد. مدت اجرای تست تقریبا ۱۰ دقیقه است. بهتر  است که آزمونگر در حیت اجرای تست، از هر گونه توضیح و تبیین...