منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای


پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:21749
برای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان از پرسشنامه رشد هیجانی استفاده شد. امادران ابتدا سوالها را برای سطح گذشته مدار در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از 6 گزینه (نمی توانم بگویم، هرگز، گاهی اوقات، به طور متوسط، اکثرا و همیشه) نمره گذاری می کنند. لذا نمره دهی از صفر تا پنج متغیر است.  مشخصات فایل پرسشنامه: قالب فایل: pdf تعداد سؤالات...
خلاقیت

خلاقیت

قیمت: 500,000 ريال کد فایل:21748
كتابداران دانشگاهي نيازمند كشف خلاقيت فردي هستند. تفكر خلاق نوعي مهارت مغفول مانده براي حل مسئله است كه مي­توان آن را آموخت و در هر موقعيتي به كار گرفت. اين مقاله توضيح مي دهد كه چگونه كتابداران مي توانند تفكر خلاق خود را بشناسند، آن را توسعه دهند و از آن در محيط كار استفاده كنند. كليدواژه‌ها: تفكر خلاق، كتابداران...


برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

حجم:690KB | بازدید :26

مقاله نویسی پیش رفته ویژه...

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

حجم:250KB | بازدید :22

برای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان از پرسشنامه رشد هیجانی استفاده شد. امادران ابتدا سوالها را برای سطح گذشته مدار در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از 6 گزینه (نمی توانم بگویم، هرگز، گاهی اوقات، به طور متوسط، اکثرا و همیشه) نمره گذاری می کنند. لذا...

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

پاورپوئینت روانشناسی تربیتی شناخت گرا ها

حجم:122KB | بازدید :35

پاور پوئینت روانشناسی شناختی مربوط به رشته مشاوره و روانشناسی در مقطع ارشد و...

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت

حجم:119KB | بازدید :12

كتابداران دانشگاهي نيازمند كشف خلاقيت فردي هستند. تفكر خلاق نوعي مهارت مغفول مانده براي حل مسئله است كه مي­توان آن را آموخت و در هر موقعيتي به كار گرفت. اين مقاله توضيح مي دهد كه چگونه كتابداران مي توانند تفكر خلاق خود را بشناسند، آن را توسعه دهند و از آن در محيط كار...

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد چهت دکترای روانشناسی تربیتی

حجم:91KB | بازدید :35

گلسری 1 و گلسری 2 به صورت ورد جهت دانشجویان دکترا جهت سریع خواندن و معنی...

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه ای

حجم:61KB | بازدید :30

نکات اساسی در ارائه خوب با پاورپوئینت حرفه...

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ

حجم:26KB | بازدید :10

پرسشنامه تصویر بدنی[1] MBSRQ هدف:ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش این صفحات شامل مواردی مرتبط با افکار، احساس و رفتار فرد می باشد.در هنگام تکمیل پرسشنامه هر کدام از موارد را به دقت خوانده و تصمیم بگیرید که کدامیک از آنها به شخصیت شما نزدیکتر است. لطفا...

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

پرسشنامه عزت نفس اسمیت

حجم:23KB | بازدید :24

دریافت پرسشنامه استاندارد عزت نفس پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می توان به طور فردی یا گروهی اجرا کرد. مدت اجرای تست تقریبا ۱۰ دقیقه است. بهتر  است که آزمونگر در حیت اجرای تست، از هر گونه توضیح و تبیین...